Riktig kompetanse til rett tid

Velkommen til Drammen kommunes kursportal

Her finner du aktuelle kurs, seminarer og andre arrangementer.

Kursene er delt opp i ulike kategorier og du finner både e-læringsmoduler
og øvrige kurs her.


  • Et kurs i kommunikasjon og påvirkning som hjelper deg til å bli en bedre og mer bevisst påvirker i mange forskjellige situasjoner.
  • Du trener på stiler du anvender idag og hvilke du kan utvikle for å bli en bedre påvirker i framtiden.
  • Etter endt kurs vil du ha konkrete underlag og verktøy for å håndtere egne virkelige påvirkningssituasjoner