Riktig kompetanse til rett tid

Velkommen til Drammen kommunes kursportal

Her finner du aktuelle kurs, seminarer og andre arrangementer.

Kursene er delt opp i ulike kategorier og du finner både e-læringsmoduler
og øvrige kurs her.