Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Kurs i førstehjelp for ansatte i HO-Etaten.

Om dette kurset

Kurs i førstehjelp for ansatte i HO-Etaten


Oppfriskning i førstehjelp for alle ansatte i HO-Etaten.

Dette er en samling i Rådmannens utvidede ledergruppe, med bakgrunn i vedtatt Strategisk kompetanseutviklingsplan for Nome kommune.

Om dette kurset

2. samling 2017

 • Fellesopplæring
Hovedtema: 
 1. Organisasjon i endring og utvikling, Holla 10-årige skole v/rektor Anne Lindgren og inspektør Anette Nagelhus
 2. Elektronisk sykemelding, NAV v/Hanne Kjersti Hogga
Dette er en samling i Rådmannens utvidede ledergruppe, med bakgrunn i vedtatt Strategisk kompetanseutviklingsplan for Nome kommune.

Om dette kurset

1. samling i 2017

 • Hovedtema: Folkehelse v/folkehelsekoordinator Heidi Elise Kvale
 • Fellesopplæring
 • Ledere, toppledere og mellomledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Beskriv bildet / Fotograf:

HMS-dagen i Midt-Telemark er et årlig arrangement som skal inspirere og motivere oss alle til å arbeide for et godt arbeidsmiljø på de ulike arbeidsplassene i Bø, Nome og Sauherad kommuner.

Målgruppe for HMS-dagen er: ledere, ordførere, personalmedarbeidere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalga, hovedtillitsvalgte og verneombud.

Om dette kurset

Denne våren er det Nome kommune som har ansvaret for HMS-dagen, som blant annet vil inneholde:

 • Inspirasjonsforedrag
 • Utdeling av HMS-prisen for 2016

Dette introduksjonskurset er for alle nyansatte i Nome kommune i faste og midlertidige stillinger, vikariat og tilkallingsvikarer.

E-læringskurset for nyansatte i Nome kommune være tatt i forkant.

Om dette kurset

Kurset starter med lunsj kl. 11.30.

Personal- og organisasjonssjef Pål Vik ønsker velkommen til kurs kl. 12.00.

Ordfører og rådmann vil informere om politisk og administrativ organisering, roller og ansvarsfordeling mm.

Etatssjefene vil informere/presentere de ulike etatene i Nome kommune.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og Utdanningsforbundet, og Hovedverneombudet vil informere om sin rolle i Nome kommune.


Grunnkurs HMS

Om dette kurset

Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet.

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten - om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, leders ansvar, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.

Grunnkurs HMS

Om dette kurset

Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet.

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten - om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, leders ansvar, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.