Kurset inneholder lenker til aktuelle E-læringskurs som kan danne grunnlag for samtale og refleksjon i Nærværsutvalg (NU) og personalmøter.

Videokurs om grunnleggende lov- og regelverk knyttet til oppfølging av sykefravær.

Dette kurset er et tilbud til alle nyansatte i Askøy kommune.

Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Medarbeiderundersøkelsen - 10-FAKTOR ble første gang gjennomført i Askøy kommune i 2017 og skal gjennomføres hvert annet år.

Kurset går igjennom de 10-faktorene og viser hvor du finner veiledninger, maler og gjennomføringsplan.

Kurset er en gjennomgang av ferielovens bestemmelse og den praktiske håndteringen i Askøy kommune.

Kurset er en innføring i hva som er viktig å ha kjennskap til som ny leder og hvordan finne frem til dette.