E-læringskurs fra Flowit

  • Flowit er et norsk selskap som jobber for økt produktivitet hos våre kunder.
  • Vi setter kunden istand til å drive kontinuerlig forbedring selv.
  • For å oppnå dette anser vi Lean som et sentralt virkemiddel.
  • Vår visjon er å bidra til et samfunn som gir oss friskere velferd.
  • Vi har svært god kompetanse fra forbedringsprosesser i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.
  • Flowit skal bli best på å jobbe sammen med offentlig sektor.

Opplæring og trening anser vi som grunnleggende. Vi kaller våre kurs for Aha, fordi de gir aha-opplevelser, kompetanse og motivasjon

Lean Basis Modul 1. Hva er Lean og Modul 2. Leanprinsippene kan prøves uten kostnad.  Flowit kan kontakte brukere som gratis prøver Modul 1 og 2.

Dersom man ønsker tilgang til Modul 3-5 kontakt Flowit.  www.flowit.no


Hvordan komme i gang med eget forbedringsarbeid?

Dette er en introduksjon til kurset "Systematisk forbedringsarbeid". 

Her vil du få et innblikk i de stegene vi følger når vi jobber systematisk med forbedring av våre arbeidsprossesser. 

Denne introduksjonen er gratis. Du kan bestille hele kurset "Systematisk forbedringsarbeid" for kr. 1990.