Kurset er en gjennomgang av ferielovens bestemmelse og den praktiske håndteringen i Askøy kommune.

Om dette kurset

God planlegging og riktig håndtering av spørsmål omkring ferieavvikling og utbetaling av feriepenger sikrer at ferieavviklingen kan foregå på en god måte.

Det krever at du som leder er godt forberedt og har overveid de viktigste problemstillingene rundt ferie på forhånd.

 Vi går i kurset gjennom ferielovens bestemmelser og ser på den praktiske håndteringen knyttet til utbetaling av lønn under ferie/feriepenger i Askøy kommune.


Målgruppe: Ledere med personalansvar/ tillitsvalgte

IP og Koordinatorrollen
Metode og samhandlingsverktøy for å gi helhetlige og koordinerte tjenester


Innhold (etter Helsedirektoratets anbefaling):
- Koordinatorrollen og lederrollen
- Lov, forskrift og veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
- Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) sin rolle og ansvar
- Individuell plan – et verktøy for samhandling
- Individuell plan i nettbasert samhandling (SamPro) NB Alle må ha med pc (kan og låne på møterom Slippen)
- Tverrfaglig-/etatlig samarbeid
- Øvelser og workshop

Kurset er tilrettelagt for alle ledere med personalansvar i Askøy kommune, og gir en god støtte i arbeidet med håndtering av konflikter på arbeidsplassen. Kurset gjennomføres av Helene Danmo (HR) og Toril Wik (advokat).

For å unngå en lang kursdag, har vi splittet kurset over to dager:
Dag 1:   05. mars 2020, kl 08:30 – 12:00
Dag 2:   12. mars 2020, kl 08:30 – 13:00 (enkel lunsjservering kl. 11:30-12:00)

Innhold:
Dag 1:
   Grunnleggende kunnskap om konflikter og gjennomgang av ny rutine.              

               Hva er konflikt, trakassering og utilbørlig opptreden

               Konfliktens liv (konflikttrappen m.m.)

               Presentasjon av ny retningslinje for konflikthåndtering

               Gruppe- og plenumsdiskusjon vedrørende bruk av retningslinje, involvering av NU og ansattes medvirkningsplikt


Dag 2:   Konflikthåndtering i praksis: Kunsten å avdekke hva konflikten handler om

              Ikke rent sjelden handler konflikten om noe annet enn hva den framstår som. 

              For ledere som skal bidra til å løse konflikten er det således viktig å ha kunnskap om denne fellen og kunne avdekke hva konflikten egentlig handler om

              Kommunikasjon m/teknikker

              Grunnleggende teknikker for god kommunikasjon. 

              Hvilke feller kan vi gå i ved å stille lukkede spørsmål? 

              Åpen, lyttende kommunikasjon

             Grunnleggende mestringsteknikker

             Viktigheten av at du som leder fremstår som upartisk. 

             Kunsten å lede en seanse hvor målet er å få partene til å løse konflikten

             Skill mellom sak og person

            Grunnleggende spørreteknikker

            Oppsummering

            Dag 2 gjennomføres med mange anonymiserte eksempler fra praksis som viser hvordan en konflikt kan trappes opp eller ned ved feil- eller riktig tilnærming. 

            Deltakerne vil få kunnskap i praktisk konflikthåndtering og i tillegg få utfordret seg gjennom gruppediskusjon av utvalgte case.    


Litt om kursholderne
:
Helene Danmo jobber som rådgiver på HR-avdelingen i Askøy kommune. Hun har jobbet med konflikthåndtering i ulike bedrifter, og underviser i temaet på etter- og videreutdanningen på Høgskolen (HVL).

Toril Wik er advokat og godkjent advokatmegler med arbeidsrett som spesialområde. Hun har fokus på å løse arbeidsrettslige konflikter uten rettens medvirkning. Konstruktiv konflikthåndtering herunder megling i vanskelige arbeidskonflikter er således noe hun har lang erfaring med innen både privat og offentlig sektor. 

Kurset er tilrettelagt for alle ledere med personalansvar i Askøy kommune, og gir en god støtte i arbeidet med håndtering av konflikter på arbeidsplassen. Kurset gjennomføres av Helene Danmo (HR) og Toril Wik (advokat).

For å unngå en lang kursdag, har vi splittet kurset over to dager:
Dag 1:   05. mars 2020, kl 08:30 – 12:00
Dag 2:   12. mars 2020, kl 08:30 – 13:00 (enkel lunsjservering kl. 11:30-12:00)

Innhold:
Dag 1:
   Grunnleggende kunnskap om konflikter og gjennomgang av ny rutine.              

               Hva er konflikt, trakassering og utilbørlig opptreden

               Konfliktens liv (konflikttrappen m.m.)

               Presentasjon av ny retningslinje for konflikthåndtering

               Gruppe- og plenumsdiskusjon vedrørende bruk av retningslinje, involvering av NU og ansattes medvirkningsplikt


Dag 2:   Konflikthåndtering i praksis: Kunsten å avdekke hva konflikten handler om

              Ikke rent sjelden handler konflikten om noe annet enn hva den framstår som. 

              For ledere som skal bidra til å løse konflikten er det således viktig å ha kunnskap om denne fellen og kunne avdekke hva konflikten egentlig handler om

              Kommunikasjon m/teknikker

              Grunnleggende teknikker for god kommunikasjon. 

              Hvilke feller kan vi gå i ved å stille lukkede spørsmål? 

              Åpen, lyttende kommunikasjon

             Grunnleggende mestringsteknikker

             Viktigheten av at du som leder fremstår som upartisk. 

             Kunsten å lede en seanse hvor målet er å få partene til å løse konflikten

             Skill mellom sak og person

            Grunnleggende spørreteknikker

            Oppsummering

            Dag 2 gjennomføres med mange anonymiserte eksempler fra praksis som viser hvordan en konflikt kan trappes opp eller ned ved feil- eller riktig tilnærming. 

            Deltakerne vil få kunnskap i praktisk konflikthåndtering og i tillegg få utfordret seg gjennom gruppediskusjon av utvalgte case.    


Litt om kursholderne
:
Helene Danmo jobber som rådgiver på HR-avdelingen i Askøy kommune. Hun har jobbet med konflikthåndtering i ulike bedrifter, og underviser i temaet på etter- og videreutdanningen på Høgskolen (HVL).

Toril Wik er advokat og godkjent advokatmegler med arbeidsrett som spesialområde. Hun har fokus på å løse arbeidsrettslige konflikter uten rettens medvirkning. Konstruktiv konflikthåndtering herunder megling i vanskelige arbeidskonflikter er således noe hun har lang erfaring med innen både privat og offentlig sektor. 

 Rådmannen inviterer alle som skriver og godkjenner saksframlegg til politiske utvalg til felles gjennomgang og opplæring. Etter kurset vet du

-          Forskjellen på de ulike sakstypene

-          Stegene i prosessen fra en saksutredning bestilles til et vedtak er fulgt opp

-          Hvordan en saksutredning skal skrives

-          Hva som er en god saksutredning