Kurset vil gi deg en oversikt over innholdet i "Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenester, som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2017. Det er lagt til en passeringsquiz hvor du kan teste dine kunnskaper etter gjennomført kurs. Om dette kurset

Kurset er bygd opp med utgangspunkt i Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten som ble gitt ut av Helsedirektoratet i 2017.  Målgruppen er deg som jobber som helsepersonell og møter pårørende og brukere i kommunen. Du vil lære mer om hva du har ansvar for og hvordan du kan ivareta pårørende i kommunen på en bedre måte fremover.  


Hensikten med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap i lindrende behandling og omsorg. Hovedfokus i kurset er den eldre døende bruker/pasient og deres pårørende. 

Om dette kurset

Kurset er laget for nyansatte, helsefagarbeidere og assistenter, men egner seg også for nyutdannede sykepleiere. 

Kurset er delt opp i følgende deler: 

  • Møte med mennesker i livets siste fase
  • Smerte og symptomlindring
  • Omsorg for pårørende
  • Det gode stellet