Hensikten med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap i lindrende behandling og omsorg. Hovedfokus i kurset er den eldre døende bruker/pasient og deres pårørende. 

Om dette kurset

Kurset er laget for nyansatte, helsefagarbeidere og assistenter, men egner seg også for nyutdannede sykepleiere. 

Kurset er delt opp i følgende deler: 

  • Møte med mennesker i livets siste fase
  • Smerte og symptomlindring
  • Omsorg for pårørende
  • Det gode stellet