Dette eLæringskurset gir opplæring i grunnleggende palliasjon og livets siste dager. Kurset er delt inn i fire deler og en passeringstest:

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Songdalen.