Kurset vil gi deg en oversikt over innholdet i "Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenester, som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2017. Det er lagt til en passeringsquiz hvor du kan teste dine kunnskaper etter gjennomført kurs. Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Hensikten med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap i lindrende behandling og omsorg. Hovedfokus i kurset er den eldre døende bruker/pasient og deres pårørende. 

Dette eLæringskurset gir opplæring i grunnleggende palliasjon og livets siste dager. Kurset er delt inn i fire deler og en passeringstest: