Kurset vil gi deg en oversikt over innholdet i "Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenester, som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2017. Det er lagt til en passeringsquiz hvor du kan teste dine kunnskaper etter gjennomført kurs. Om dette kurset

Kurset er bygd opp med utgangspunkt i Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten som ble gitt ut av Helsedirektoratet i 2017.  Målgruppen er deg som jobber som helsepersonell og møter pårørende og brukere i kommunen. Du vil lære mer om hva du har ansvar for og hvordan du kan ivareta pårørende i kommunen på en bedre måte fremover.  


Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Del 5 - Slik bruker du min side i Visma ERP

Hensikten med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap i lindrende behandling og omsorg. Hovedfokus i kurset er den eldre døende bruker/pasient og deres pårørende. 

Om dette kurset

Kurset er laget for nyansatte, helsefagarbeidere og assistenter, men egner seg også for nyutdannede sykepleiere. 

Kurset er delt opp i følgende deler: 

 • Møte med mennesker i livets siste fase
 • Smerte og symptomlindring
 • Omsorg for pårørende
 • Det gode stellet


Dette eLæringskurset gir opplæring i grunnleggende palliasjon og livets siste dager. Kurset er delt inn i fire deler og en passeringstest:

Om dette kurset

Innledning

 • Innledning til kurset

Grunnleggende palliasjon

 • Hva er palliasjon
 • Veileder
 • Gjenkjenne de siste dagene av livet
 • Nasjonalt handlingsprogram
Livets siste dager

 • Livets siste dager
 • Forsiden
 • Del 1 -Oppstart
 • Del 2 - Fortløpende vurderinger
 • Del 3 - Etter dødsfallet
 • Lenker og ressurser
Planen i Profil

 • Hvordan legge planen inn i Profil?
 • Hvordan dokumentere i planen?
Passeringstest og kursbevis

 • Passeringstesten krever 90% riktige svar for bestått
 • Når du har fullført alle leksjonene (temaene) og svart riktig på testen får du automatisk tilgang til kursbevis


Teknisk informasjon

 • Kurset kan gjennomføres både på PC, nettbrett og telefon
 • Kurset inneholder tekst, lyd, bilde og video. Videoene er produsert av Helseinnovasjonssenteret og Borøchstein film og reklameverksted