Velkommen til KS læring Trøndelag

Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn. Det er visjonen til den nye digitaliseringsstrategien for kommunal sektor, vedtatt av KS’ hovedstyre rett før påske.I dette kurset vil vi gå igjennom hvordan Trøndelag fylkekommune skal sette opp sine kurs i KS-læring.

Kommentar: Dette er rene informasjonssider om DiguT. Du vil se at begrepet "kurs" vil gå igjen i mange sammenhenger hvor det egentlig ikke oppleves naturlig.