Dette kurset omhandler strålevern i tannhelsesektoren. Det tar for seg kravene i strålevernforskriften og interne rutiner og prosedyrer for strålevern. Kurset ivaretar kravet om årlig opplæring i strålevern og strålebruk.


Om dette kurset

tannlegestol.

Dette kurset inneholder følgende deler:

1. Introduksjon

  • Introduksjon til strålevern i tannhelsesektoren

2. Lovkrav

  • Krav til: (1) personalets kompetanse og opplæring (2) strålekildene på klinikken
  • Egen del for strålevernansvarlig (kun obligatorisk å gjennomgå for strålevernansvarlig)

3. Rutiner og prosedyrer

  • Røntgenprosedyre: Stråledoser
  • Røntgenprosedyre: Teknikk og innstillinger
  • Røntgenprosedyre: Pasientrutiner
  • Panoramarøntgenprosedyre (kun obligatorisk å gjennomgå for dem som betjener denne type røntgenapparat)
  • Herdelampeprosedyre
  • Avviksprosedyre