Fagfornyelsen for yrkesfag:

Fagfornyelsen (LK20 / LK20S) innebærer en omfattende redigering av læreplanverket LK06. Med Fagfornyelsen innføres også fire nye yrkesfaglige utdanningsprogram. 
Det nye læreplanverket innføres trinnvis. Læreplanene for VG1 tas i bruk høsten 2020, læreplanene for VG2 skoleåret 2021-22 og VG3 skoleåret 2022-23.

Kurset gir en grunnleggende innfør i sentrale tema i det nye læreplanverket. Formålet med kurset er å kunne bruke den tilegnede kompetansen til å veilede lærlinger, lærebedrifter og nemnder i overgangsfasen og etablere et tolkningsfellesskap i kollegiet. I dette kurset brukes begrepet lærling som samlebegrep om de som får opplæring i bedrift.

I hver seksjon er det sider som heter "til diskusjon", dette er spørsmål som kan bidrar til refleksjon og diskusjon i samarbeid med andre kursdeltagere. 

I kurset er det også gjengitt med tillatelse enkelte filmer fra Utdanningsdirektoratet, disse ble utarbeidet som støtte til innføringen av fagfornyelsen.


Hvorfor fornyer vi fagene? fra Utdanningsdirektoratet.