Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke aktiverer "Opprett hjemmeside" før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på hjemmesiden nå, men ikke aktiver den før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Skodje kommune.

Dette kurset inneheld grunnleggjande leiaropplæring i Bø kommune. Kurset er ikkje ei komplett opplæring. Den enkelte leiar må i tillegg ta fullstendige kurs i dei ulike tema for å tileigne seg og vedlikehalde sin kompetanse. 

For eksempel inneheld denne basisopplæringa ein liten leksjon om Forvaltningslova, medan det er eit eige kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningslova.

Om dette kurset

Kurset bestend av følgjande modular:

  • Lovverk og avtaler
  • Arbeidsgjevars styringsrett
  • Tilsetting i kommunal sektor
  • Økonomi
  • Saksbehandling
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Guide til god leiing

Dette kurset er tenkt for nytilsette i kommunen. Kurset inneheld ikkje eit ALT du må vite, men er ment å gi ein god start i jobben i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innleiing
Del 2 - Vert å vite om arbeidsforholdet
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalde og hovudverneombod
Del 5 - Test