Her kan tilsette finne kurs og arrangement som Ørskog kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdagar og nettkurs (e-læringskurs).

Skrv stikkord i søkefeltet dersom du vil søke etter eit bestemt kurs, til dømes "leiar" eller "økonomi"

NB! Dersom du skriv i søkefeltet, vil du få treff i heile KS læring (alle kommunar) som inneheld dine søkeord. Skriv Ørskog bak søkeordet for å begrense søket ditt.

  Naustrekka

Ørskog kommune er tildelt mynde gjennom lovverket, og pliktar å ivareta dette i samsvar med lovverk.

Offentlighetslova skal sikre at den som ber om det, innsyn i dei saksdokumenta som vert produsert.

Gjennom kurset vil du som tilsett få ei oversikt over kva reglar som gjeld og korleis innsynskrav skal handsamast.

og husk : I utgangspunktet er alt offentlig, unntaka skal heimlast i lov.

OBS for at du ikke aktiverer "Opprett hjemmeside" før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på hjemmesiden nå, men ikke aktiver den før kurset er klart til påmelding.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke aktiverer "Opprett hjemmeside" før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på hjemmesiden nå, men ikke aktiver den før kurset er klart til påmelding.

Dette kurset er for nytilsette i Ørskog kommune. Kurset er ikkje eit fullstendig læringsløp, men er meint å gje ein nytilsett ein god start i arbeidet i kommunen.