Her kan tilsette finne kurs og arrangement som Ørskog kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdagar og nettkurs (e-læringskurs).

Skrv stikkord i søkefeltet dersom du vil søke etter eit bestemt kurs, til dømes "leiar" eller "økonomi"

NB! Dersom du skriv i søkefeltet, vil du få treff i heile KS læring (alle kommunar) som inneheld dine søkeord. Skriv Ørskog bak søkeordet for å begrense søket ditt.

  Naustrekka

Dette kurset er for nytilsette i Ørskog kommune. Kurset er ikkje eit fullstendig læringsløp, men er meint å gje ein nytilsett ein god start i arbeidet i kommunen.