Her kan tilsette finne kurs og arrangement som Ørskog kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdagar og nettkurs (e-læringskurs).

Skrv stikkord i søkefeltet dersom du vil søke etter eit bestemt kurs, til dømes "leiar" eller "økonomi"

NB! Dersom du skriv i søkefeltet, vil du få treff i heile KS læring (alle kommunar) som inneheld dine søkeord. Skriv Ørskog bak søkeordet for å begrense søket ditt.

  Naustrekka

Dette er en passeringstest for deltakere på legemiddelhåndteringskurs i kommunen.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke aktiverer "Opprett hjemmeside" før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på hjemmesiden nå, men ikke aktiver den før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Dette kurset er for nytilsette i Ørskog kommune. Kurset er ikkje eit fullstendig læringsløp, men er meint å gje ein nytilsett ein god start i arbeidet i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem delar:

Del 1 - Innleiing
Del 2 - Retningsliner og reglement
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud