Kurs arrangert av Skedsmo kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Skedsmo kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l.Lillestrøm

Vi håper du får glede av våre kurs.


Våre superbrukere er:

Systemforvalter er:


Skal du arrangere kurs?

Vi hjelper deg med å opprette kurset i kursmodulen - se hvordan her


Veiledet yogatime med instruktør.

Vi er inne i en spennende og til dels krevende periode hvor mange av oss vil møte endringer i arbeidssituasjonen. Disse endringene vil oppleves ulikt, fra positiv spenning til usikkerhet. Hensikten med foredraget er å få gode innspill på hvordan vi kan håndtere utfordringene på en god måte.  

Målgruppen er alle medarbeidere og ledere i Fet, Skedsmo og Sørum som ønsker gode innspill på hvordan møte endringer og utfordringer generelt og sammenslåingsprosessen spesielt.

Veiledet yogatime med instruktør.

Kurset er primært for de som er eller skal inn i rolle som prosjektledere eller prosjekteiere. Tema er bruk av prosjektportalen knyttet til besluttet prosjektsystem i kommunen.


Kurset gir grunnleggende forståelse for lovens krav og arbeidsgivers plikt til systematisk sykefraværsarbeid, med fokus på praktisk arbeid med oppfølging av egne ansatte. Rådgivende lege fra NAV Akershus, er med.

Kurset vil gi en innføring i traumesensitiv tilnærming i møte med barn og foreldre. Hensikten er at alle ansatte skal ha en grunnforståelse når vi jobber videre med å implementere denne tilnærmingen i arbeidshverdagen.

Prosjektkurs 1 er startkurs for prosjektledere, og kurs for alle som skal delta i prosjekter.

Kurset er for ansatte i Skedsmo kommune. Prosjektledere (nåværende eller kommende) fra Fet og Sørum kan delta.

Et grunnkurs for deg som er koordinator med eller uten Individuell plan. Kurset er tiltenkt nye i koordinatorrollen, du som tildeler koordinator eller sitter i en stilling der det er aktuelt å påta seg å bli koordinator.

HMS-kurs, 3 dagers grunnopplæring for verneombud, ledere og AMU-medlemmer 19. og 20. mars og 7. mai.

Prosjektkurs 2 er for ansatte som er eller skal bli prosjektledere i Skedsmo, Fet eller Sørum. Kurset bygger på prosjektkurs 1 eller tilsvarende (basiskunnskap prosjekt).