Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nes i Akershus.