Du vil på dette kurset få en innføring knyttet til felles forståelse rundt tverrfaglig samarbeid, der et sentralt spørsmål vil være ; når har en elev behov for spesialundervisning?

- Kjennskap til aktuelt lovverk

- Systemperspektiv: pedagogisk analyse som verktøy

- Individperspektiv: stafettlogg 


Kursholdere vil være: Maisen Tollefsen og Therese Nesheim fra PPT Tysvær

Om dette kurset

Kort kurs i skademeldingsmodulen i Riskmanager. Kurset er ment for ledere og den/de leder mener bør ha den aktuelle kompetansen, samt verneombud.Om dette kurset

Kurset skal sette ledere og plassverneombud i stand til å veilede ansatte og kolleger gjennom den digitale skademeldingsmodulen som Tysvær kommune nå skal ta i bruk.


Målgruppe: ledere og den/de leder mener bør ha den aktuelle kompetansen, samt plassverneombud


 


Det er satt av inntil to timers varighet, men i praksis vil nok kurset vare en del kortere.


Kort kurs i skademeldingsmodulen i Riskmanager. Kurset er ment for ledere og den/de leder mener bør ha den aktuelle kompetansen, samt verneombud.

Om dette kurset

Kurset skal sette ledere og plassverneombud i stand til å veilede ansatte og kolleger gjennom den digitale skademeldingsmodulen som Tysvær kommune nå skal ta i bruk.

Målgruppe: ledere og den/de leder mener bør ha den aktuelle kompetansen, samt plassverneombud

 

Det er satt av inntil to timers varighet, men i praksis vil nok kurset vare en del kortere.