Disse kursene skal gi en grunnleggende lederopplæring i Trondheim kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

Kurset er inndelt i sju moduler hvor lover og avtaleverk er en modul.