Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Kurset tester hva endringer av fullføringskriterier gjør med status for bruker.

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke aktiverer "Opprett hjemmeside" før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på hjemmesiden nå, men ikke aktiver den før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Her skal det komme en KORT, men presis, beskrivelse av nettkurset. HVA handler kurset om og HVEM er målgruppen/yrkesgruppen.

Eksempler på hvordan beskrivelsen kan starte (slett det som ikke passer): 

Obligatorisk e-læringskurs for ...... i ......
E-læringskurset gir innsikt i ....
Hensikten med e-læringskurset er å ....
E-læringskurset setter fokus på .....
E-læringskurset er første del av.....
E-læringskurset gir opplæring i.... for....


Om dette kurset

Læringsutbytte: 
Etter fullført kurs skal du være i stand til å xxxxxxxxxxxxx

Kursbeskrivelse: 
Gjennomgang av xxxxxxxxxxx.
Presentasjon av xxxxxxxxxxx.
Kurset gir en (grunnleggende) innføring i xxxxxxxxx

Kurset består av xxxxxxxxxx (f.eks. videoer med avsluttende quiz).

Kurset består av xxxxxx (f.eks. moduler). Hver (modul) tar ca. xxxxx minutter å gjennomføre osv....

Forkunnskaper: 
Slettes hvis dette er lagt inn under Forutsetninger (under Kursformat)


Tekniske krav:
Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 eller nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.