Målgruppe: ledere

Kurset tar for seg overordnet rutine for rekruttering, intervjusituasjonen og bruk av Webcruiter.