På disse sidene finner du  informasjon om KS Læring, hvordan portalen tas i bruk og hva utviklingsplanene fremover er. 

Om dette kurset

KS Læring er utviklet av KS KommIT og tilbyr en felles læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner i Norge. Senere vil også andre kommunale selskaper bli invitert til å være med. Vi regner med at portalen fullt utbygd vil få ca 500.000 brukere og dette blir i så fall den desidert største nettbaserte læringsplattformen i Nord-Europa.

På disse sidene vil du få informasjon om hvordan KS Læring ble til og hva planene er fremover. Vi har også tatt med en liten innføring i hvordan du tar deg fram og finner de læringsressursene du er ute etter.Om dette kurset

Dette er et nettbasert kurs med totalt 10 leksjoner. Leksjonene bør tas i den rekkefølgen de ligger.

Målet med kurset er å skape en sikkerhetskultur ved å øke bevisstheten på informasjonssikkerhet og styrke den sosiale brannmuren.