Kurs og arrangementer i Sauherad kommune


Her publiserer vi kurs og arrangementer som Sauherad kommune arrangerer - både klasseromskurs, nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer.

Se listen under for å finne kurs eller arrangement.
 


Trivselsgruppa vil i år arrangere julebord for siste gang i Sauherad kommune. 
Alle arbeidstakere blir invitert til Sauherad kommune sitt julebord. 

Dette e-læringskurset er ment for ansatte i Sauherad kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men er ment å gi en nyansatt en god start i arbeidet i kommunen.

Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Sauherad kommune. Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

ROS analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse, og dette er en enkel veiledning til hvordan gjennomføre en slik analyse. 

ROS analyse skal gjennomføres av leder sammen med verneombudet, og dette kurset er for både leder og verneombud. 

Dette er en passeringstest for deltakere på legemiddelhåndteringskurset i Sauherad kommune

I Regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor fra 2007, og i Statens kommunikasjonspolitikk fra høsten 2009, slås det fast at elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom innbyggerne og offentlige virksomheter.

Utsending av post
Post fra Sauherad kommune skal nå sendes digitalt og vi har valgt løsningen SvarUt fra KS som vår leverandør for digital post ut.