Kurs og arrangementer i Sauherad kommune

Her publiserer vi kurs og arrangementer som Sauherad kommune arrangerer - både klasseromskurs, nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer.

Se listen under for å finne kurs eller arrangement.

  


I Regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor fra 2007, og i Statens kommunikasjonspolitikk fra høsten 2009, slås det fast at elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom innbyggerne og offentlige virksomheter.

Utsending av post
Post fra Sauherad kommune skal nå sendes digitalt og vi har valgt løsningen SvarUt fra KS som vår leverandør for digital post ut.


Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Sauherad kommune. Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Dette er en passeringstest for deltakere på legemiddelhåndteringskurset i Sauherad kommune

Dette kurset er ment for ansatte i Sauherad kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men er ment å gi en nyansatt en god start i arbeidet i kommunen.