Kurs og arrangementer i Sauherad kommune


Her publiserer vi kurs og arrangementer som Sauherad kommune arrangerer - både klasseromskurs, nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer.

Se listen under for å finne kurs eller arrangement.
 


ACOS Digital læring består av korte læringsvideoer som er inndelt i tematiske leksjoner som viser systemets grunnleggende funksjoner og handlinger som bruker/saksbehandler utfører, for eksempel hvordan du oppretter sak og hvordan du oppretter dokumenter. 


Om dette kurset

Formålet med videoene er at bruker skal få en grunnleggende innføring i WebSak Fokus på en enkel, oversiktlig og forståelig måte. 


Dette e-læringskurset er ment for ansatte i Sauherad kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men er ment å gi en nyansatt en god start i arbeidet i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Del 5 - Slik bruker du min side i Visma ERP

Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Sauherad kommune. Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Om dette kurset

Kurset består av følgende moduler:

 • Lovverk og avtaler
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Ansettelse i kommunal sektor
 • Økonomi
 • Saksbehandling
 • Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Guide til god ledelse


ROS analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse, og dette er en enkel veiledning til hvordan gjennomføre en slik analyse. 

ROS analyse skal gjennomføres av leder sammen med verneombudet, og dette kurset er for både leder og verneombud. 

Om dette kurset

Du vil få informasjon om: 

 • hvorfor gjennomføre en ROS analyse
 • hva er en ROS analyse
 • lovverket
 • begreper og definisjoner
 • gjennomføring - steg for steg

Dette er en passeringstest for deltakere på legemiddelhåndteringskurset i Sauherad kommune

I Regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor fra 2007, og i Statens kommunikasjonspolitikk fra høsten 2009, slås det fast at elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom innbyggerne og offentlige virksomheter.

Utsending av post
Post fra Sauherad kommune skal nå sendes digitalt og vi har valgt løsningen SvarUt fra KS som vår leverandør for digital post ut.


Om dette kurset

Hva er KS SvarUt
KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert.

Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet. KS SvarUt registrerer automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet innen en gitt frist (2 dager) og sørger da for at det blir sendt som vanlig brevpost.

KS SvarUt ivaretar kravet om samtykke, slik det er satt opp i eForvaltningsforskriften.
Det betyr at mottaker kan velge om han ønsker å motta brev i digital form eller ikke.
Dersom mottaker ikke har valgt å reservere seg fra å motta digital post er dette førstevalget/hovedregelen.

Målet er at post fra Sauherad kommune skal sendes digitalt fra 20.mars 2017.