Under denne kategorien finner du et opplæringskurs for deg som nyansatt i Trøndelag fylkeskommune.

Kurset gir deg en introduksjon til Trøndelag fylkeskommune.

Om dette kurset

Velkommen som nyansatt i Trøndelag Fylkeskommune!

Dette er et grunnleggende introkurs om noen viktige temaer i TRFK.

Kurset er bygd opp av både ren teori, men og noen filmer og en avsluttende quiz. 

Det er flere av temaene som har mer dyptgående informasjon, disse finner du som egen knapp på de aktuelle sidene.

Lykke til!