Under denne kategorien vil du finne kurs og informasjon fra økonomi- og rengskapsseksjonen

Velkommen til kurs for attestanter og anvisere i Trøndelag Fylkeskommune

Om dette kurset

Dette kurset er beregnet på alle som skal ha rollen som attestant eller anviser av bilag i regnskapet. Alle som er nye i rollen bør ta kurset.

Gjennomfør alle leksjoner, inkludert avsluttende kunnskapstest.

Hver leksjon i kurset tar cirka 5-10 minutter å gjennomføre.

Du trenger ikke gjennomføre alle leksjoner på en gang.

NB! KS-læring bruker litt tid når du klikker deg videre til ny leksjon.
Ha tålmodighet.
En sirkel indikerer at KS-læring laster inn ny side (oppe i nettleserfanen):

Velkommen til kurs for attestanter og anvisere i Trøndelag Fylkeskommune

Om dette kurset

Dette kurset er beregnet på alle som skal ha rollen som attestant eller anviser av bilag i regnskapet. Alle som er nye i rollen bør ta kurset.

Gjennomfør alle leksjoner, inkludert avsluttende kunnskapstest.

Hver leksjon i kurset tar cirka 5-10 minutter å gjennomføre.

Du trenger ikke gjennomføre alle leksjoner på en gang.

NB! KS-læring bruker litt tid når du klikker deg videre til ny leksjon.
Ha tålmodighet.
En sirkel indikerer at KS-læring laster inn ny side (oppe i nettleserfanen):