Her finner du kurs knyttet til HR og HMS området

Sykemeldte arbeidstakere trenger oppfølging og tilrettelegging. Ofte kan det være vanskelig å snakke om fraværet med den som er sykemeldt. Det kan også være vanskelig å gi god tilrettelegging fordi man ikke får tilstrekkelig informasjon. I dette kurset skal vi se på lønn under sykdosm, rettigheter, plikter, oppfølging og dialog rundt sykemelding.

Om dette kurset

Dette kurset skal gi opplæring i tilsettingsprosessen fra A til Å. Målgruppen for dette kurset er alle som jobber med tilsetting av nye ansatte i fylkeskommunen.

Om dette kurset

Når noen ansettes må tilsettingsreglementet følges, og det er viktig at den som tilsettes er den best kvalifiserte for stillingen. Dette kurset vil gi deg en bedre forståelse for hele tilsettelsesprosessen. Kurset er delt i 10 deler: 1. vurdering av stilling 2. involvering av tillitsvalgte 3. jobbanalyse 4. webcruiter 5. annonsering 6. søknadsbehandling 7. seleksjon 8 dokumentasjon 9. innstilling 10. tilsetting