Dette kurset omhandler strålevern i tannhelsesektoren. Det tar for seg kravene i strålevernforskriften og interne rutiner og prosedyrer for strålevern. Kurset ivaretar kravet om årlig opplæring i strålevern og strålebruk.