Dette kurset tar for seg informasjonssikkerhet og personvern knyttet til tannhelsesektoren. 

Kurset tar for seg håndhygiene, og er rettet mot tannhelsetjenesten. Kurset består av tre moduler: Introduksjon, håndvask og -desinfeksjon, og hansker. 

Dette kurset omhandler strålevern i tannhelsesektoren. Det tar for seg kravene i strålevernforskriften og interne rutiner og prosedyrer for strålevern. Kurset ivaretar kravet om årlig opplæring i strålevern og strålebruk.