Dette er et kurs for alle ansatte i Trondheim kommune som arbeider i bo- og aktivitetstilbud. 


Kursen er en del av Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9,og omhandler bruk av tvang og makt til enkelte personer med psykisk utviklingshemming.  


For å kunne delta på dette kurset må alle tidligere ha vært på det 3 dagers som omhandler samme tema.