Gjennomgang av IPLOS veileder, med visning til Gerica. Case med ADL skåring og diskusjon.