Dette kurset har som formål å gi deltakere grunnleggende ferdigheter om elevmapper.

Kurset er lagt opp som forelesning.

Kurset er obligatorisk å delta på for ledelse og konsulenter i skoler, PPS og voksenopplæring.