Dette kurset har som formål å gi deltaker grunnleggende ferdigheter for generell saksbehandling i Bk360.

Kurset er del 2 av 2 kurs i generell saksbehandling og arkivering i Bk360. Det holdes hos EDD på Spelhaugen, og er lagt opp som kurs med oppgaveløsning på PC.

Kurset er obligatorisk å delta på for ledelse og konsulenter på skoler, PPS og voksenopplæring. Du må ha fullført generell saksbehandling i Bk360 del 1 før du tar del 2.