Sted: Grieghallen

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremhever betydningen av å utøve barnehagens samfunnsmandat i samarbeid og forståelse med hjemmet. Foreldresamarbeidet er sentralt for å skape en helhetlig barndom hvor barnehagen sammen med foreldrene ivaretar barnas behov for omsorg og lek og fremmer læring og danning. For å få dette til må vi forstå både samfunnet og relasjonene vi er en del av her og nå, og vi må kunne se fremover.

Program 1 starter dagen med plenumsforelesning i Peer Gynt salen. Del to av dagen velger deltakerne fritt mellom fem forelesninger som går parallelt. Det er ingen påmelding til parallellsesjonene. Dette fordrer at deltakerne er fleksible.

- Påmeldingsfrist: 26. oktober
- Avmeldingsfrist:
26. oktober

Fagdagen er gratis – påmeldte deltakere som ikke møter kan bli fakturert med 500,-