Sted: Grieghallen

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremhever betydningen av å utøve barnehagens samfunnsmandat i samarbeid og forståelse med hjemmet. Foreldresamarbeidet er sentralt for å skape en helhetlig barndom hvor barnehagen sammen med foreldrene ivaretar barnas behov for omsorg og lek og fremmer læring og danning. For å få dette til må vi forstå både samfunnet og relasjonene vi er en del av her og nå, og vi må kunne se fremover.

Program 2 starter dagen med fritt valg mellom fem forelesninger som går parallelt. Det er ingen påmelding til parallellsesjonene. Dette fordrer at deltakerne er fleksible. Del to fortsetter med plenumsforelesning i Peer Gynt – salen etter lunsj. 

- Påmeldingsfrist: 26. oktober
- Avmeldingsfrist: 26. oktober


Fagdagen er gratis – påmeldte deltakere som ikke møter kan bli fakturert med 500,-