For rådgiverne, skoleeierne og skoleledere i ungdomsskole og videregående skole. I tillegg inviteres inn PPT og OT, opplæringskontorene, karriere Troms, arbeidslivsveiledere i vgo, NAV, rådgivere i voksenopplæringen og flyktningetjeneste.

NB! Hovedtema for høstens rådgiverdialogmøter er ikke fastsatt enda. Informasjon om dette vil komme senere her på oppslagstavla.