Små barn - stor sak: Om trygg tilvenning og demokratiske praksiser

Barns relasjoner og tilknytning til voksne og til hverandre i barnehagen har fått økt oppmerksomhet i forskning og teori de siste årene. Personalet i barnehagen er viktige premissleverandører for barns trygghet og deltakelse i å utvikle en demokratisk praksis som stadig er åpen for det mangfoldige og uventede i relasjonene. Gjennom denne fagdagen ser vi på betydningen av trygge relasjoner og utvikling av en demokratisk praksis i barnehagen.

 Program 4 foregår i sin helhet I Salem konferansesenter, Sigurdsgate 6

- Påmeldingsfrist: 26. oktober

- Avmeldingsfrist: 26. oktober

Fagdagen er gratis – påmeldte deltakere som ikke møter kan bli fakturert med 500,-