Gjennom å benytte seg av Mindfulness som metode kan man oppnå avstressing.