Kursbeskrivelse: Kurset vil gi en helhetlig gjennomgang med fokus på hele spekteret fra grunnleggende konfigurasjon, oppsett av nye skoleår, med fagregister, opprettelse av leksjoner, organisering, administrering av elever og ansatte, stillingsoppbygning til enkel timeplanlegging av leksjoner. Kurset er tiltenkt de ansatte i skolen som administrerer, planlegger og organiserer skolehverdagen for ansatte og elever.

Kursinnhold:

 • Opprettelse av nytt skoleår med skolekalender, timeplanrammer og klasser/basisgrupper
 • Veksle mellom arbeid i flere skoleår
 • Filterfunksjoner
 • Enhetskort skole
 • Kontakt og brukerinformasjon
 • Fagregister
 • Far- og timefordeling
 • Organisering av undervisning
 • Funksjoner
 • Registrering av rom og romtyper
 • Stillingstyper og stillingsnummer
 • Planleggingsverktøy og planleggingsoversikt
 • Timeplaner
 • Innskriving, plassere elever i basisgrupper eller klasser
 • Ansattkort og elevkort
 • Stillingsinnhold og arbeidsplan ansatte
 • Basisgruppekort og faggruppekort
 • Kommunikasjonsløsning
 • Oppløringsfilmer
 • Hjelpesenter og Zendesk
 • Kort om kursinnhold "Dynamiske timeplaner