Vi har denne gang vært så heldige å få tak i to navn som begge er aktive stemmer og markører i barnehagedebatten.

Første del av dagen:

Hvordan fremme god psykisk helse hos barn i barnehagen? med Cecilie Evertsen Stanghelle

Cecilie Evertsen Stanghelle er universitetslektor ved Læringssenteret ved UiS. Hun er en mye brukt foredragsholder på tematikken små barns psykiske helse og er opptatt av de gode tilknytningsbaserte barnehagenes betydning for de minste barnas livsmestring.

Andre del av dagen:

Barns trivsel i barnehagen - livsmestring og medvirkning med Monica Seland


Bilderesultat for monica seland

Monica Seland er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne ved seksjon for pedagogikk med PhD i tverrfaglig barnehageforskning fra Norsk senter for barneforskning. Hun er en av de programansvarlige for master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk, med et særlig ansvar for emnet Barn, barndom og barnehage.       

Monica vil snakke om barns trivsel i barnehagen, et tema hun har forsket på om som er nært knyttet opp til temaet livsmestring og medvirkning. Hun vil også fortelle om metoder for å finne ut om hvordan barna i egen barnehage trives.                               

Om dette kurset