Kurs i Kvaliteket

Nylansering av TQM som Trondheim kommunes kvalitetssystem.

Publisering av rutiner, revidering, hvordan henger dette sammen.