Kurset gjelder for ansatte i Bergen kommune og skal gi deg en helhetlig gjennomgang av funksjonalitet mer tiltenkt den viderekomne bruker. Særlig fokus er på organisering, timeplanlegging og daglig drift av skolen ved bruk av hendelser og vikarhåndtering. Kurset er tiltenkt de ansatte i skolen som planlegger, arbeider med timeplaner, samt vikarhåndtering.