Dette er andre samling i etterutdanningstilbudet i norsk 1-7. 
Etterutdanningstilbudet varer over to år, og har en samling i halvåret. Første samling var i september 2018.

Det er fortsatt mulig å melde seg på tilbudet. Frist for påmelding er 10. januar.