Lederutviklingsprogram for enhetsledere og avdelingsledere i Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO).