Dette er en samling i Rådmannens utvidede ledergruppe, med bakgrunn i vedtatt Strategisk kompetanseutviklingsplan for Nome kommune.