Kurset gir en generell innføring i formidling av hjelpemidler.

Deltakerne lærer og praktiserer også hvordan hjelpemiddelformidling skal skje i CosDoc.