Dette er et kurs i innholdsproduksjon i læringsplattformen KS Læring. Kurset legger opp til en god del egentrening.

Når du melder deg på kurset, vil du vises på en deltakerliste som er tilgjengelig for alle.