Kurset vil gi deg som møteleder økt kunnskap og trygghet i hvordan å lede ansvarsgruppemøter.