Bergen kommune inviterer til et kompetansetiltak, bestående av to halvdagssamlinger for barnehager i Bergen med temaene «Barns forhold til egen kropp» og «Kjønns- og seksualitetsmangfold».

Kompetansetiltaket tar utgangspunkt i nasjonale og lokale føringer, blant annet Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022), Rammeplan for barnehagen (2017), Sammen for kvalitet – lek og læring (2018-2021) og Regnbuebyen Bergen. Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2017-2021). Byrådet la frem plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning i møte 7. februar 19. Med planen ønsker byrådet å bidra til å sikre god seksuell helse for barn og unge. Planen skal til videre behandling i komite og bystyre.

Vi inviterer til to halvdagssamlinger for styrere og pedagoger i de kommunale barnehagene. Det blir gitt samme tilbud før og etter lunsj, slik at flest mulig fra barnehagene kan delta.