Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing.


Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Rescuscitasjonsråd.