Kurs for alle faste ansatte angående terapeutisk mestring av vold.