Dette er et nytt kurs for ledere som har arbeidet mye med Visma Ressursstyring i fra før, men som ønsker å lære mer om hvilke muligheter som finnes i systemet.

Vi vil gi tips og vise funksjoner som dere kanskje ikke er kjent med fra før.

Kurset er tilgjengelig for Stavanger/Rennesøy/Finnøy kommune, samt de ideelle sykehjemmene som kommunen har driftsavtale med.