Kurset har som formål at saksbehandlerne skal kunne benytte ESA som saksbehandlerverktøy og på en korrekt måte jamfør gjeldende plikter, lover og regler.