I samarbeid med Johannes Læringssenter starter vi norskopplæring for flerspråklige ansatte i Helse og velferd. Opplæringen vil foregå i Johannes Læringssenter sine lokaler.