Klasseromskurs i legemiddelhåndtering for ansatte i enheter som har gått over til nytt kursopplegg innen legemiddelhåndtering.