Dette er kurs for hele HSO:

Sykepleiere på Bråset. Skal gjennomføres 1 gang årlig.

HLR kurs for ansatte resten av HSO, gjennomføres 1 gang hvert 2.år.